Album i plural

Album är ordet.

Plural för album är album, albumen, albums och albumens.

Vad är plural för album?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet album. Plural av album är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet album.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet album. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet album har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder album?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av album så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/album

Du kan också söka efter album direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=album

Mer information om ordet album:

Ordet album består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på album?

Följande ord rimmar med album: dum, hum, rum, sum, tum, flum, krum, ljum, skum, slum, stum, begum, dagum, datum, enrum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet album: albumin, debutalbum, fotoalbum, julalbum, konceptalbum och musikalbum.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord