Väg i plural

Väg är ordet.

Plural för väg är vägar, vägarna, vägars och vägarnas.

Vad är plural för väg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet väg. Plural av väg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet väg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet väg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet väg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder väg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av väg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/väg

Du kan också söka efter väg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=väg

Mer information om ordet väg:

Ordet väg består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till väg:

Väg har dessa synonymer: gata, körbana, led, rutt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet väg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på väg?

Följande ord rimmar med väg: säg, iväg, isväg, omväg, utväg, elväg, avväg, resväg, bilväg, irrväg, hemväg, genväg, korsväg, grusväg, körväg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 255 ord som på något sätt liknar ordet väg Här kommer de tio första: allfarväg, allvågsapparat, automobilvagn, avtagsväg, avväg, avvägd, avvägning, avvägningsinstrument, avvägningsstång och badrumsvåg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord