Utväg i plural

Utväg är ordet.

Plural för utväg är utvägar, utvägarna, utvägars och utvägarnas.

Vad är plural för utväg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet utväg. Plural av utväg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet utväg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet utväg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet utväg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder utväg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av utväg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/utväg

Du kan också söka efter utväg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=utväg

Mer information om ordet utväg:

Ordet utväg består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på utväg?

Följande ord rimmar med utväg: väg, säg, iväg, isväg, omväg, elväg, avväg, resväg, bilväg, irrväg, hemväg, genväg, korsväg, grusväg, körväg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet utväg: skjutvägg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord