Resväg i plural

Resväg är ordet.

Plural för resväg är resvägar, resvägarna, resvägars och resvägarnas.

Vad är plural för resväg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet resväg. Plural av resväg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet resväg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet resväg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet resväg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder resväg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av resväg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/resväg

Du kan också söka efter resväg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=resväg

Mer information om ordet resväg:

Ordet resväg består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på resväg?

Följande ord rimmar med resväg: väg, säg, iväg, isväg, omväg, utväg, elväg, avväg, bilväg, irrväg, hemväg, genväg, korsväg, grusväg, körväg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord