Avväg i plural

Avväg är ordet.

Plural för avväg är avvägar, avvägarna, avvägars och avvägarnas.

Vad är plural för avväg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avväg. Plural av avväg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avväg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avväg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avväg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder avväg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avväg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avväg

Du kan också söka efter avväg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avväg

Mer information om ordet avväg:

Ordet avväg består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till avväg:

Avväg har dessa synonymer: villospår, villoväg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet avväg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på avväg?

Följande ord rimmar med avväg: väg, säg, iväg, isväg, omväg, utväg, elväg, resväg, bilväg, irrväg, hemväg, genväg, korsväg, grusväg, körväg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet avväg: avvägd, avvägning, avvägningsinstrument och avvägningsstång.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord