Tvångsgifte i plural

Tvångsgifte är ordet.

Plural för tvångsgifte är tvångsgiften, tvångsgiftena, tvångsgiftens och tvångsgiftenas.

Vad är plural för tvångsgifte?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tvångsgifte. Plural av tvångsgifte är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tvångsgifte.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tvångsgifte. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tvångsgifte har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tvångsgifte?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tvångsgifte så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tvångsgifte

Du kan också söka efter tvångsgifte direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tvångsgifte

Mer information om ordet tvångsgifte:

Ordet tvångsgifte består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på tvångsgifte?

Följande ord rimmar med tvångsgifte: te, ute, 0:te, afte, ante, Ante, bete, byte, date, ente, gate, gute, inte, iste, jote.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord