Tånge i plural

Tånge är ordet.

Plural för tånge är tångar, tångarna, tångars och tångarnas.

Vad är plural för tånge?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tånge. Plural av tånge är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tånge.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tånge. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tånge har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tånge?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tånge så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tånge

Du kan också söka efter tånge direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tånge

Mer information om ordet tånge:

Ordet tånge består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på tånge?

Följande ord rimmar med tånge: ge, Agge, ange, avge, bege, doge, gage, hage, Inge, inge, jage, Lage, loge, mage, ogge.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet tånge: backstegstangent, piltangent, rektangel, stängel, tangent, tangentbord, tangentinstrument och tangerin.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord