Gage i plural

Gage är ordet.

Plural för gage är gage, gagen, gages och gagens.

Vad är plural för gage?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gage. Plural av gage är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gage.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gage. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gage har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gage?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gage så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gage

Du kan också söka efter gage direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gage

Mer information om ordet gage:

Ordet gage består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till gage:

Gage har dessa synonymer: arvode, honorar

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gage, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gage?

Följande ord rimmar med gage: ge, avge, doge, jage, Lage, bege, Tage, unge, page, omge, Ogge, ogge, loge, hage, utge.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 9 ord som på något sätt liknar ordet gage: bagagehylla, bagagekärra, bagagelucka, bagageutrymme, bagagevagn, engagemang, engagerad, engagerande och reengagerande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord