Unge i plural

Unge är ordet.

Plural för unge är ungar, ungarna, ungars och ungarnas.

Vad är plural för unge?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet unge. Plural av unge är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet unge.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet unge. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet unge har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder unge?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av unge så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/unge

Du kan också söka efter unge direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=unge

Mer information om ordet unge:

Ordet unge består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till unge:

Unge har dessa synonymer: barn, knodd

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet unge, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på unge?

Följande ord rimmar med unge: ge, avge, doge, jage, Lage, bege, Tage, page, omge, Ogge, ogge, gage, loge, hage, utge.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 66 ord som på något sätt liknar ordet unge Här kommer de tio första: adjungerad, adjungerande, andunge, ankunge, apunge, askunge, barnunge, besjungen, björkdunge och björnunge.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord