Loge i plural

Loge är ordet.

Plural för loge är logar, logarna, logars och logarnas.

Vad är plural för loge?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet loge. Plural av loge är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet loge.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet loge. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet loge har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder loge?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av loge så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/loge

Du kan också söka efter loge direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=loge

Mer information om ordet loge:

Ordet loge består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till loge:

Loge har dessa synonymer: omklädningsrum

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet loge, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på loge?

Följande ord rimmar med loge: ge, avge, doge, jage, Lage, bege, Tage, unge, page, omge, Ogge, ogge, gage, hage, utge.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet loge: eloge, fylogenetisk, halogenid, halogenlampa, homologerande, homologering, logement och portierloge.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord