Page i plural

Page är ordet.

Plural för page är pager, pagerna, pagers och pagernas.

Vad är plural för page?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet page. Plural av page är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet page.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet page. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet page har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder page?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av page så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/page

Du kan också söka efter page direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=page

Mer information om ordet page:

Ordet page består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på page?

Följande ord rimmar med page: ge, Agge, ange, avge, bege, doge, gage, hage, Inge, inge, jage, Lage, loge, mage, ogge.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet page: ekipage och propagerande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord