Spröd i plural

Spröd är ordet.

Plural för spröd är spröda.

Vad är plural för spröd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet spröd. Plural av spröd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet spröd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet spröd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet spröd har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder spröd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av spröd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/spröd

Du kan också söka efter spröd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=spröd

Mer information om ordet spröd:

Ordet spröd består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till spröd:

Spröd har dessa synonymer: bräcklig, frasig, klen, knaprig, känslig, skör, tunn, ömtålig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet spröd, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på spröd?

Följande ord rimmar med spröd: öd, död, nöd, röd, bröd, glöd, mjöd, odöd, snöd, stöd, nydöd, utdöd, andnöd, bibröd, sotdöd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet spröd: fullkornsprodukt, kryssprodukt, massproducerad, massproducerande, massproduktion, nedbrytningsprodukt och torrdestillationsprodukt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord