Död i plural

Död är ordet.

Plural för död är döda.

Vad är plural för död?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet död. Plural av död är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet död.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet död. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet död har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder död?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av död så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/död

Du kan också söka efter död direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=död

Mer information om ordet död:

Ordet död består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till död:

Död har dessa synonymer: avliden, bortgång, ej levande, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva, inte levande, omkommen

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet död, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på död?

Följande ord rimmar med död: öd, nöd, röd, bröd, glöd, mjöd, odöd, snöd, stöd, nydöd, spröd, utdöd, andnöd, bibröd, sotdöd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 43 ord som på något sätt liknar ordet död Här kommer de tio första: dödad, dödande, dödbok, dodekaeder, dodekaflexagon, dödfödd, dödförklarad, dödläge, dödlig och dödsannons.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord