Odöd i plural

Odöd är ordet.

Plural för odöd är odödar, odödarna, odödars och odödarnas.

Vad är plural för odöd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet odöd. Plural av odöd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet odöd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet odöd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet odöd har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder odöd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av odöd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/odöd

Du kan också söka efter odöd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=odöd

Mer information om ordet odöd:

Ordet odöd består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på odöd?

Följande ord rimmar med odöd: öd, död, nöd, röd, bröd, glöd, mjöd, snöd, stöd, nydöd, spröd, utdöd, andnöd, bibröd, sotdöd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet odöd: odödlig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord