Stöd i plural

Stöd är ordet.

Plural för stöd är stöd, stöden, stöds och stödens.

Vad är plural för stöd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stöd. Plural av stöd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stöd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stöd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stöd har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stöd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stöd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stöd

Du kan också söka efter stöd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stöd

Mer information om ordet stöd:

Ordet stöd består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till stöd:

Stöd har dessa synonymer: handledning, hjälp, medhåll, support

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stöd, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stöd?

Följande ord rimmar med stöd: öd, död, nöd, röd, bröd, glöd, mjöd, odöd, snöd, nydöd, spröd, utdöd, andnöd, bibröd, sotdöd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 26 ord som på något sätt liknar ordet stöd Här kommer de tio första: armstöd, återstod, bokstöd, brandstodsbolag, buskstöd, cykelstöd, mastodont, mastodonter, mastodontfilm och mastodontprojekt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord