Glöd i plural

Glöd är ordet.

Plural för glöd är glöder, glöderna, glöders och glödernas.

Vad är plural för glöd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet glöd. Plural av glöd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet glöd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet glöd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet glöd har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder glöd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av glöd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/glöd

Du kan också söka efter glöd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=glöd

Mer information om ordet glöd:

Ordet glöd består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till glöd:

Glöd har dessa synonymer: framfötterna, hetta, passion, patos

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet glöd, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på glöd?

Följande ord rimmar med glöd: öd, död, nöd, röd, bröd, mjöd, odöd, snöd, stöd, nydöd, spröd, utdöd, andnöd, bibröd, sotdöd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet glöd Här kommer de tio första: blankglödgande, glödande, glödgning, glödhet, glödkulemotor, glödlampa, glödtråd, höstglöd, mjukglödgande och troglodyt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord