Slaf i plural

Slaf är ordet.

Plural för slaf är slafar, slafarna, slafars och slafarnas.

Vad är plural för slaf?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet slaf. Plural av slaf är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet slaf.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet slaf. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet slaf har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder slaf?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av slaf så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/slaf

Du kan också söka efter slaf direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=slaf

Mer information om ordet slaf:

Ordet slaf består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till slaf:

Slaf har dessa synonymer: säng

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet slaf, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på slaf?

Följande ord rimmar med slaf: af, haf, iaf, kaf, kvaf, Olaf, qvaf, graf, staf, seraf, digraf, Gustaf, geograf, bokstaf, biograf.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet slaf: överslaf, slafsa och slafsig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord