Seraf i plural

Seraf är ordet.

Plural för seraf är serafer, seraferna, serafers och serafernas.

Vad är plural för seraf?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet seraf. Plural av seraf är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet seraf.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet seraf. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet seraf har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder seraf?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av seraf så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/seraf

Du kan också söka efter seraf direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=seraf

Mer information om ordet seraf:

Ordet seraf består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på seraf?

Följande ord rimmar med seraf: af, haf, iaf, kaf, kvaf, Olaf, qvaf, slaf, graf, staf, digraf, Gustaf, geograf, bokstaf, biograf.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet seraf: serafisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord