Biograf i plural

Biograf är ordet.

Plural för biograf är biografer, biograferna, biografers och biografernas.

Vad är plural för biograf?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet biograf. Plural av biograf är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet biograf.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet biograf. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet biograf har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder biograf?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av biograf så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/biograf

Du kan också söka efter biograf direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=biograf

Mer information om ordet biograf:

Ordet biograf består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till biograf:

Biograf har dessa synonymer: bio

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet biograf, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på biograf?

Följande ord rimmar med biograf: af, haf, iaf, kaf, kvaf, Olaf, qvaf, slaf, graf, staf, seraf, digraf, Gustaf, geograf, bokstaf.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet biograf Här kommer de tio första: autobiograf, autobiografi, autobiografisk, biografi, biografisk, biografmaskinist, biografpianist, självbiograf, självbiografi och självbiografisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord