Huvudbonad i plural

Huvudbonad är ordet.

Plural för huvudbonad är huvudbonader, huvudbonaderna, huvudbonaders och huvudbonadernas.

Vad är plural för huvudbonad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet huvudbonad. Plural av huvudbonad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet huvudbonad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet huvudbonad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet huvudbonad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder huvudbonad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av huvudbonad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/huvudbonad

Du kan också söka efter huvudbonad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=huvudbonad

Mer information om ordet huvudbonad:

Ordet huvudbonad består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till huvudbonad:

Huvudbonad har dessa synonymer: hatt, keps, kippa, mössa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet huvudbonad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på huvudbonad?

Följande ord rimmar med huvudbonad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord