Grad i plural

Grad är ordet.

Plural för grad är grader, graderna, graders och gradernas.

Vad är plural för grad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet grad. Plural av grad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet grad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet grad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet grad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder grad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av grad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/grad

Du kan också söka efter grad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=grad

Mer information om ordet grad:

Ordet grad består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till grad:

Grad har dessa synonymer: nivå, omfattning, rang, stadium, utsträckning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet grad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på grad?

Följande ord rimmar med grad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 57 ord som på något sätt liknar ordet grad Här kommer de tio första: andragradare, andragradsekvation, andragradspolynom, breddgrad, degraderad, femtegradare, femtegradsekvation, fjärdegradare, fjärdegradsekvation och förstagradare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord