Farsot i plural

Farsot är ordet.

Plural för farsot är farsoter, farsoterna, farsoters och farsoternas.

Vad är plural för farsot?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet farsot. Plural av farsot är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet farsot.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet farsot. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet farsot har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder farsot?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av farsot så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/farsot

Du kan också söka efter farsot direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=farsot

Mer information om ordet farsot:

Ordet farsot består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till farsot:

Farsot har dessa synonymer: pandemi, pest

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet farsot, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på farsot?

Följande ord rimmar med farsot: bot, fot, got, hot, mot, not, rot, sot, vot, blot, emot, grot, klot, knot, kvot.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord