Farstu i plural

Farstu är ordet.

Plural för farstu är farstur, farsturna, farsturs och farsturnas.

Vad är plural för farstu?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet farstu. Plural av farstu är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet farstu.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet farstu. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet farstu har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder farstu?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av farstu så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/farstu

Du kan också söka efter farstu direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=farstu

Mer information om ordet farstu:

Ordet farstu består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till farstu:

Farstu har dessa synonymer: entré, hall, tambur, vestibul

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet farstu, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på farstu?

Följande ord rimmar med farstu: tu, itu, tutu, bantu, bastu, Vanuatu, impromptu.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet farstu: farstubro och farstutrappa.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord