Bastu i plural

Bastu är ordet.

Plural för bastu är bastur, basturna, basturs och basturnas.

Vad är plural för bastu?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bastu. Plural av bastu är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bastu.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bastu. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bastu har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bastu?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bastu så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bastu

Du kan också söka efter bastu direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bastu

Mer information om ordet bastu:

Ordet bastu består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till bastu:

Bastu har dessa synonymer: badstuga, sauna, ångbad

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bastu, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bastu?

Följande ord rimmar med bastu: tu, itu, tutu, bantu, farstu, Vanuatu, impromptu.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet bastu: bastuba och bastubad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord