Sauna i plural

Sauna är ordet.

Plural för sauna är saunor, saunorna, saunors och saunornas.

Vad är plural för sauna?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sauna. Plural av sauna är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sauna.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sauna. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sauna har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sauna?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sauna så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sauna

Du kan också söka efter sauna direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sauna

Mer information om ordet sauna:

Ordet sauna består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till sauna:

Sauna har dessa synonymer: bastu

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sauna, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sauna?

Följande ord rimmar med sauna: na, ana, dna, ena, ina, ona, agna, aina, Aina, Anna, bana, bena, Bina, bona, dana.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord