Bana i plural

Bana är ordet.

Plural för bana är banor, banorna, banors och banornas.

Vad är plural för bana?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bana. Plural av bana är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bana.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bana. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bana har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bana?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bana så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bana

Du kan också söka efter bana direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bana

Mer information om ordet bana:

Ordet bana består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till bana:

Bana har dessa synonymer: bereda, kretslopp, kurs, röja, spelplan, spår

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bana, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bana?

Följande ord rimmar med bana: na, ana, dna, ena, ina, ona, agna, aina, Aina, Anna, bena, Bina, bona, dana, dina.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 45 ord som på något sätt liknar ordet bana Här kommer de tio första: Banachrum, banad, banal, banan, bananfluga, banankartong, bananrepublik, bananskal, berg och dal-bana och berg- och dalbana.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord