Färdsel i plural

Färdsel är ordet.

Plural för färdsel är färdslar, färdslarna, färdslars och färdslarnas.

Vad är plural för färdsel?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet färdsel. Plural av färdsel är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet färdsel.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet färdsel. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet färdsel har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder färdsel?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av färdsel så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/färdsel

Du kan också söka efter färdsel direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=färdsel

Mer information om ordet färdsel:

Ordet färdsel består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på färdsel?

Följande ord rimmar med färdsel: el, del, fel, gel, hel, Hel, kel, sel, tel, usel, Abel, adel, apel, avel, axel.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord