Fabrikation i plural

Fabrikation är ordet.

Plural för fabrikation är fabrikationer, fabrikationerna, fabrikationers och fabrikationernas.

Vad är plural för fabrikation?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fabrikation. Plural av fabrikation är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fabrikation.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fabrikation. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fabrikation har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fabrikation?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fabrikation så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fabrikation

Du kan också söka efter fabrikation direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fabrikation

Mer information om ordet fabrikation:

Ordet fabrikation består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på fabrikation?

Följande ord rimmar med fabrikation: Don, don, eon, fon, hon, jon, Jon, kon, son, Son, ton, zon, Aron, Aton, axon.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet fabrikation: fabrikationsfel och massfabrikation.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord