Etagär i plural

Etagär är ordet.

Plural för etagär är etagärer, etagärerna, etagärers och etagärernas.

Vad är plural för etagär?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet etagär. Plural av etagär är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet etagär.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet etagär. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet etagär har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder etagär?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av etagär så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/etagär

Du kan också söka efter etagär direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=etagär

Mer information om ordet etagär:

Ordet etagär består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på etagär?

Följande ord rimmar med etagär: Pär, pär, lär, sär, kär, bär, där, mär, vär, här, när, unär, fjär, isär, tvär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet etagär: egenföretagare, företagare och småföretagare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord