Slemhinna i plural

Slemhinna är ordet.

Plural för slemhinna är slemhinnor, slemhinnorna, slemhinnors och slemhinnornas.

Vad är plural för slemhinna?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet slemhinna. Plural av slemhinna är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet slemhinna.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet slemhinna. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet slemhinna har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder slemhinna?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av slemhinna så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/slemhinna

Du kan också söka efter slemhinna direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=slemhinna

Mer information om ordet slemhinna:

Ordet slemhinna består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på slemhinna?

Följande ord rimmar med slemhinna: na, ana, dna, ena, ina, ona, agna, aina, Aina, Anna, bana, bena, Bina, bona, dana.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet slemhinna: livmoderslemhinna, magslemhinna, munslemhinna, tarmslemhinna och vaginalslemhinna.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord