Skytt i plural

Skytt är ordet.

Plural för skytt är skyttar, skyttarna, skyttars och skyttarnas.

Vad är plural för skytt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skytt. Plural av skytt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skytt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skytt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skytt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skytt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skytt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skytt

Du kan också söka efter skytt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skytt

Mer information om ordet skytt:

Ordet skytt består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på skytt?

Följande ord rimmar med skytt: bytt, pytt, nytt, hytt, lytt, flytt, glytt, knytt, krytt, utbytt, oknytt, bahytt, lokhytt, pånytt, badhytt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet skytt Här kommer de tio första: bågskytt, målskytt, pistolskytt, riksskyttetävlingsmedalj, rymdskyttel, självmålsskytt, skidskytt, skytteförbund, skytteförening och skyttegille.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord