Glytt i plural

Glytt är ordet.

Plural för glytt är glyttar, glyttarna, glyttars och glyttarnas.

Vad är plural för glytt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet glytt. Plural av glytt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet glytt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet glytt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet glytt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder glytt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av glytt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/glytt

Du kan också söka efter glytt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=glytt

Mer information om ordet glytt:

Ordet glytt består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på glytt?

Följande ord rimmar med glytt: bytt, pytt, nytt, hytt, lytt, skytt, flytt, knytt, krytt, utbytt, oknytt, bahytt, lokhytt, pånytt, badhytt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet glytt: glyttig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord