Pytt i plural

Pytt är ordet.

Plural för pytt är pyttar, pyttarna, pyttars och pyttarnas.

Vad är plural för pytt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pytt. Plural av pytt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pytt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pytt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pytt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pytt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pytt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pytt

Du kan också söka efter pytt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pytt

Mer information om ordet pytt:

Ordet pytt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på pytt?

Följande ord rimmar med pytt: bytt, nytt, hytt, lytt, skytt, flytt, glytt, knytt, krytt, utbytt, oknytt, bahytt, lokhytt, pånytt, badhytt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet pytt: pytteliten och pyttipanna.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord