Knytt i plural

Knytt är ordet.

Plural för knytt är knytt, knytten, knytts och knyttens.

Vad är plural för knytt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knytt. Plural av knytt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knytt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knytt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knytt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knytt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knytt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knytt

Du kan också söka efter knytt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knytt

Mer information om ordet knytt:

Ordet knytt består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till knytt:

Knytt har dessa synonymer: liten varelse

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knytt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knytt?

Följande ord rimmar med knytt: bytt, pytt, nytt, hytt, lytt, skytt, flytt, glytt, krytt, utbytt, oknytt, bahytt, lokhytt, pånytt, badhytt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet knytt: oknytt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord