Önamn i plural

Önamn är ordet.

Plural för önamn är önamn, önamnen, önamns och önamnens.

Vad är plural för önamn?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet önamn. Plural av önamn är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet önamn.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet önamn. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet önamn har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder önamn?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av önamn så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/önamn

Du kan också söka efter önamn direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=önamn

Mer information om ordet önamn:

Ordet önamn består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på önamn?

Följande ord rimmar med önamn: famn, namn, hamn, ramn, binamn, sonnamn, ortnamn, filnamn, noanamn, dopnamn, spenamn, kodnamn, artnamn, öknamn, mansnamn.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet önamn: ägonamn, kvinnonamn, sagonamn och sjönamn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord