Namn i plural

Namn är ordet.

Plural för namn är namn, namnen, namns och namnens.

Vad är plural för namn?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet namn. Plural av namn är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet namn.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet namn. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet namn har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder namn?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av namn så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/namn

Du kan också söka efter namn direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=namn

Mer information om ordet namn:

Ordet namn består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till namn:

Namn har dessa synonymer: benämning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet namn, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på namn?

Följande ord rimmar med namn: famn, hamn, ramn, önamn, binamn, sonnamn, ortnamn, filnamn, noanamn, dopnamn, spenamn, kodnamn, artnamn, öknamn, mansnamn.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 116 ord som på något sätt liknar ordet namn Här kommer de tio första: ägonamn, anamnes, andranamn, antagningsnämnd, användarnamn, artefaktnamn, artikelnamn, artistnamn, artnamn och auktorsnamn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord