Kyrka i plural

Kyrka är ordet.

Plural för kyrka är kyrkor, kyrkorna, kyrkors och kyrkornas.

Vad är plural för kyrka?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kyrka. Plural av kyrka är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kyrka.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kyrka. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kyrka har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kyrka?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kyrka så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kyrka

Du kan också söka efter kyrka direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kyrka

Mer information om ordet kyrka:

Ordet kyrka består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till kyrka:

Kyrka har dessa synonymer: bönehus, guds hus, gudstjänstlokal, pagod

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kyrka, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kyrka?

Följande ord rimmar med kyrka: ka, dka, eka, oka, ska, alka, anka, aska, baka, boka, byka, dika, duka, dyka, enka.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 12 ord som på något sätt liknar ordet kyrka Här kommer de tio första: domkyrka, folkkyrka, frikyrka, klosterkyrka, korskyrka, salkyrka, sockenkyrka, stadskyrka, statskyrka och stenkyrka.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord