Koleriker i plural

Koleriker är ordet.

Plural för koleriker är koleriker, kolerikerna, kolerikers och kolerikernas.

Vad är plural för koleriker?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet koleriker. Plural av koleriker är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet koleriker.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet koleriker. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet koleriker har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder koleriker?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av koleriker så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/koleriker

Du kan också söka efter koleriker direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=koleriker

Mer information om ordet koleriker:

Ordet koleriker består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på koleriker?

Följande ord rimmar med koleriker: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord