Koldioxidsläckare i plural

Koldioxidsläckare är ordet.

Plural för koldioxidsläckare är koldioxidsläckare, koldioxidsläckarna, koldioxidsläckares och koldioxidsläckarnas.

Vad är plural för koldioxidsläckare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet koldioxidsläckare. Plural av koldioxidsläckare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet koldioxidsläckare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet koldioxidsläckare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet koldioxidsläckare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder koldioxidsläckare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av koldioxidsläckare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/koldioxidsläckare

Du kan också söka efter koldioxidsläckare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=koldioxidsläckare

Mer information om ordet koldioxidsläckare:

Ordet koldioxidsläckare består allt som allt av 17 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 17 bokstäverna är 10, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 7.

Vad rimmar på koldioxidsläckare?

Följande ord rimmar med koldioxidsläckare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord