Koldioxidskatt i plural

Koldioxidskatt är ordet.

Plural för koldioxidskatt är koldioxidskatter, koldioxidskatterna, koldioxidskatters och koldioxidskatternas.

Vad är plural för koldioxidskatt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet koldioxidskatt. Plural av koldioxidskatt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet koldioxidskatt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet koldioxidskatt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet koldioxidskatt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder koldioxidskatt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av koldioxidskatt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/koldioxidskatt

Du kan också söka efter koldioxidskatt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=koldioxidskatt

Mer information om ordet koldioxidskatt:

Ordet koldioxidskatt består allt som allt av 14 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 14 bokstäverna är 9, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på koldioxidskatt?

Följande ord rimmar med koldioxidskatt: att, datt, fatt, gatt, hatt, katt, latt, matt, Matt, natt, Natt, patt, ratt, satt, watt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord