Hinder i plural

Hinder är ordet.

Plural för hinder är hinder, hindren, hinders och hindrens.

Vad är plural för hinder?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hinder. Plural av hinder är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hinder.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hinder. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hinder har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hinder?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hinder så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hinder

Du kan också söka efter hinder direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hinder

Mer information om ordet hinder:

Ordet hinder består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till hinder:

Hinder har dessa synonymer: barrikad, barriär, hake, hej, hämsko, motgång, obstruktion, spärr, svårighet

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hinder, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hinder?

Följande ord rimmar med hinder: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet hinder: äktenskapshinder, förhinder, hinderbana, hinderlöpning och trafikhinder.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord