Appell i plural

Appell är ordet.

Plural för appell är appeller, appellerna, appellers och appellernas.

Vad är plural för appell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet appell. Plural av appell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet appell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet appell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet appell har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder appell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av appell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/appell

Du kan också söka efter appell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=appell

Mer information om ordet appell:

Ordet appell består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till appell:

Appell har dessa synonymer: namnupprop

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet appell, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på appell?

Följande ord rimmar med appell: ell, cell, fell, hell, lell, well, Yell, duell, Kjell, reell, axiell, forell, hotell, ideell, kapell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet appell: appellation, appellationsdomstol, appellativ, appellativiserad och appellativiserande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord