Duell i plural

Duell är ordet.

Plural för duell är dueller, duellerna, duellers och duellernas.

Vad är plural för duell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet duell. Plural av duell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet duell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet duell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet duell har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder duell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av duell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/duell

Du kan också söka efter duell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=duell

Mer information om ordet duell:

Ordet duell består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till duell:

Duell har dessa synonymer: envig, fajt, slagsmål, strid, tvekamp

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet duell, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på duell?

Följande ord rimmar med duell: ell, cell, fell, hell, lell, well, Yell, Kjell, reell, appell, axiell, forell, hotell, ideell, kapell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet duell: duellerande, graduell och individuell.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord