Cell i plural

Cell är ordet.

Plural för cell är celler, cellerna, cellers och cellernas.

Vad är plural för cell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet cell. Plural av cell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet cell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet cell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet cell har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder cell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av cell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/cell

Du kan också söka efter cell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=cell

Mer information om ordet cell:

Ordet cell består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på cell?

Följande ord rimmar med cell: ell, fell, hell, lell, well, Yell, duell, Kjell, reell, appell, axiell, forell, hotell, ideell, kapell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 90 ord som på något sätt liknar ordet cell Här kommer de tio första: äggcell, alfacell, amakrincell, B-cell, B-cellsreceptor, bägarcell, betacell, cancercell, cellbiolog och celldelning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord