Rebell i plural

Rebell är ordet.

Plural för rebell är rebeller, rebellerna, rebellers och rebellernas.

Vad är plural för rebell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rebell. Plural av rebell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rebell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rebell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rebell har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rebell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rebell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rebell

Du kan också söka efter rebell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rebell

Mer information om ordet rebell:

Ordet rebell består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till rebell:

Rebell har dessa synonymer: upprorsman

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rebell, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rebell?

Följande ord rimmar med rebell: ell, cell, fell, hell, lell, well, Yell, duell, Kjell, reell, appell, axiell, forell, hotell, ideell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet rebell: rebellisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord