Modell i plural

Modell är ordet.

Plural för modell är modeller, modellerna, modellers och modellernas.

Vad är plural för modell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet modell. Plural av modell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet modell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet modell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet modell har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder modell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av modell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/modell

Du kan också söka efter modell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=modell

Mer information om ordet modell:

Ordet modell består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till modell:

Modell har dessa synonymer: form, mönster, typexempel

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet modell, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på modell?

Följande ord rimmar med modell: ell, cell, fell, hell, lell, well, Yell, duell, Kjell, reell, appell, axiell, forell, hotell, ideell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 12 ord som på något sätt liknar ordet modell Här kommer de tio första: flygplansmodell, modellbåt, modellbil, modellera, modellerande, modellering, modellflygplan, modellskepp, modellsnickare och modellsnickeri.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord