Tabell i plural

Tabell är ordet.

Plural för tabell är tabeller, tabellerna, tabellers och tabellernas.

Vad är plural för tabell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tabell. Plural av tabell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tabell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tabell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tabell har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tabell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tabell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tabell

Du kan också söka efter tabell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tabell

Mer information om ordet tabell:

Ordet tabell består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på tabell?

Följande ord rimmar med tabell: ell, cell, fell, hell, lell, well, Yell, duell, Kjell, reell, appell, axiell, forell, hotell, ideell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet tabell Här kommer de tio första: bergertabell, böjningstabell, busstidtabell, gångertabell, maratontabell, multiplikationstabell, sanningstabell, sommartidtabell, tabellarisk och tågtidtabell.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord