Reell i plural

Reell är ordet.

Plural för reell är reella.

Vad är plural för reell?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet reell. Plural av reell är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet reell.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet reell. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet reell har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder reell?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av reell så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/reell

Du kan också söka efter reell direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=reell

Mer information om ordet reell:

Ordet reell består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till reell:

Reell har dessa synonymer: egentlig, faktisk, riktig, verklig, verkligt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet reell, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på reell?

Följande ord rimmar med reell: ell, cell, fell, hell, lell, well, Yell, duell, Kjell, appell, axiell, forell, hotell, ideell, kapell.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet reell: reellvärd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord