Revider i plural

Revider är ordet.

Plural för revider är revider, revideren, reviders och reviderens.

Vad är plural för revider?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet revider. Plural av revider är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet revider.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet revider. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet revider har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder revider?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av revider så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/revider

Du kan också söka efter revider direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=revider

Mer information om ordet revider:

Ordet revider består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på revider?

Följande ord rimmar med revider: er, cer, Jer, ler, mer, ner, uer, per, Per, nyer, oxer, aber, azer, boer, eder.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet revider: reviderande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord