Husnummer i plural

Husnummer är ordet.

Plural för husnummer är husnummer, husnummeren, husnummers och husnummerens.

Vad är plural för husnummer?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet husnummer. Plural av husnummer är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet husnummer.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet husnummer. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet husnummer har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder husnummer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av husnummer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/husnummer

Du kan också söka efter husnummer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=husnummer

Mer information om ordet husnummer:

Ordet husnummer består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på husnummer?

Följande ord rimmar med husnummer: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord